Rehabilitació d’habitatge unifamiliar a Collserola

La Floresta, Sant Cugat

2021-2022

75 m²

Client privat

Fotografia: Andrés Flajszer

Com es pot créixer dins els propis límits? El projecte amplia l’espai interior d’una caseta unifamiliar recuperant les golfes i incorporant-les a l’espai d’estar. La rehabilitació d’aquest petit habitatge planteja espais diàfans i oberts i reconeix el luxe de poder gaudir d’una bona alçada.

La parcel·la on es situa el projecte es troba en un entorn residencial de baixa densitat al Parc Natural de la Serra de Collserola i compta amb un pendent pronunciat, distribuït en tres terrasses. L’habitatge original, que data de 1948, es troba a la plataforma intermitja i es resol en un sol nivell que compta amb un espai de golfes sota la coberta, a dues aigües. La planta és rectangular, es divideix en dues crugies i disposa d’un petit volum annexat a la crugia sud-oest.

La intervenció respecta la tipologia original, reconeixent les dues crugies inicials i estructurant el programa d’acord amb això. D’aquesta manera, es disposa la sala-cuina-menjador al cos sud-oest, obert a les vistes. A aquest espai es suma el volum de les golfes, aquí transformades en altell, permetent gaudir d’una doble alçada a la sala i d’un espai recollit sobre l’accés i el menjador. A la crugia nord-est es disposen dues habitacions amb altell distribuïdes mitjançant un dispositiu d’armaris que defineix les circulacions de l’espai. A aquest segon àmbit s’hi acobla un nou volum annexat, similar a l’original, que contindrà el lavabo.

Tota la intervenció es resol amb una estructura lleugera de fusta que permet una doble lectura, diferenciant el nou de l’existent i, a la vegada, integrant-los. La nova estructura servirà per a estabilitzar i reforçar la construcció original a la vegada que s’equipa amb altells i dispositius habitables.

La reforma millora el comportament bioclimàtic de la casa, fent-la habitable de nou i adequant-la a les necessitats del client, posant en valor la tipología tradicional dels habitatges de Collserola.