Habitatge unifamiliar passiu a Sant Muç

Sant Muç, Rubí, Barcelona

2019-obra en curs

Superfície construïda: 182,8 m²

PEC:  1.241 €/ m²

Client: Privat

Estructures: Quim Escoda Llorens

Constructor: Papik 

El projecte compleix l’objectiu de dissenyar un habitatge aïllat passiu, que pugui funcionar i garantir el confort sense necessitar cap sistema de clima. Es situa a les Valls de Sant Muç, a Rubí, en una parcel·la en pendent abocada a la zona boscosa que limita la urbanització. L’habitatge es situa a una de les plataformes preexistents, recolzant-se a un nou mur que separa els dos nivells principals, connectats mitjançant una escala exterior. Així, el jardí queda configurat per diversos espais que s’articulen al voltant de l’habitatge, a diferents nivells.

 

L’habitatge planteja resoldre el programa sota una secció a dues aigües, on dos volums rectangulars tancats, amb cobertes a una aigua en orientacions oposades, queden dislocats formant una L per a complementar el volum total amb terrasses tancades amb hivernacles.

 

L’accés a l’habitatge es realitza a través d’un dels espais intermedis resultant del desplaçament del dos cossos. Programàticament, els dos volums s’articulen mitjançant un eix que conté les circulacions i l’emmagatzematge, d’on pengen els nuclis humits i que resol l’accés a totes les estances. El primer està configurat per una única estança que actua d’estar, menjador i cuina que queda completament envoltat pel jardí exterior amb vistes als boscos i als camps. La coberta inclinada d’aquest volum permet la construcció d’un altell sobre l’espai de la cuina. El volum que conté les habitacions es situa perpendicular al de la sala obrint-se a l’espai exterior mitjançant una gran façana amb orientació sud-est. Incorpora tres habitacions dobles desjerarquitzades, dues cambres higièniques complertes i un espai polivalent -que s’integra amb l’espai de circulació i emmagatzematge-, amb façana nord-oest.

 

S’opta per un sistema constructiu en sec a partir d’una estructura de murs d’entramat lleuger de fusta que conformen les façanes i els diferents tancaments interiors.

Les estratègies bioclimàtiques dissenyades per a garantir el confort tèrmic sense necessitat de cap sistema de climatització radiquen al voltant de l’eficiència de l’envolupant tèrmica, les grans obertures en façanes captadores, la inèrcia tèrmica de la solera i el control de les renovacions.